oishilogo
oishilogo

Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Vaasankadun Keisari Oy (Jäljenpänä Vaasankadun Keisari)

Y-tunnus: 2935645-7
PL 72
00811 Helsinki

Yhteyshenkilö Pezman Eskandari, vaasankadunkeisari@gmail.com

Vaasankadun Keisari noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679).

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Vaasankadun Keisari:n asiakkaan ja Vaasankadun Keisari:n välisen asiakas- tai sopimussuhteen täytäntöönpanoon tai asiakaan suostumukseen sekä lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseen.

Henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

  • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan
  • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän velvollisuuksien sekä oikeuksien toteuttaminen.

Käsittelemme vain käyttötarkoituksen kannalta oleellisia ja tarpeellisia henkilötietoja.

3 Käsiteltävät henkilötiedot

Vaasankadun Keisari käsittelee vain yksityisasiakkaidensa sekä yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.

Käsiteltävät henkilötiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

4 Tietojen kerääminen

Tietoja kerätään varauksen yhteydessä yksityishenkilöasiakkaalta tai yrityksen yhteyshenkilöltä itseltään.

5 Tietojen luovuttaminen

Vaasankadun Keisari ei luovuta henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle mitään tarkoitusta varten ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta.

6 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Vaasankadun Keisari ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 Henkilötietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain Vaasankadun Keisari:n erikseen määrittelemät henkilöt. Henkilötietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin on pääsy vain Vaasankadun Keisari:n erikseen määrittelemillä henkilöillä. Digitaalinen aineisto on suojattu salasanoin. Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen takaamat rekisteröidyn oikeudet. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse Vaasankadun Keisari:n henkilöstöön. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

9 Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan, kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen.

Päivitetty 22.6.2023